Formandens beretning 2014

Nu er vi jo allerede godt i gang med 2015, og har haft de første arrangementer, men lad os kigge tilbage på 2014, som havde mange gode arrangementer, og måske lidt for lidt kørsel (i samlet flok i hvert fald).

Hvis vi skal kigge på køreturene i 2014, må vi nok (igen) konstatere at det er svært at samle meget over 5 medlemmer til de faste køreture (både onsdag og søndag), til gengæld synes jeg at der sidste år var mange som havde budt ind til turkalenderen, med gode søndagsture.

Ja, det er nok primært den samme gruppe medlemmer som byder ind, men jeg er sikker på de gør det fordi de kan li’ at lave en god tur

Ud over de faste køreture, var der flere initiativer til “adhoc” ture til åbent hus arrangementer, kvikture og et par forsøg på at lokke nogen med til ex Allingåbro Motorfestival og til Galten Træf. Selv om det måske ikke lykkes at samle nogen første gang, så bliv endelig ved!

Kr. Himmelfartsturen, brød traditionen og bød på en lidt længere køretur, til et rigtig flot område i Tyskland, på trods af knap så optimalt vejr, blev det igen en fantastisk tur.

Vi havde flere gode arrangementer og fester i 2014, miniræs (snart tradition), filmaften, rødvinsaften, vikingefest, varme hveder, skt. hans, sommerfest og julefrokost. Der var rigtig god opbakning til det meste, så udvalg og frekvens må passe meget godt. En ting jeg synes vi manglede lidt sidste år var grillaftener hvor vi hev familien med til grill og hygge i klubben en fredag aften, hermed en opfordring til at vi prioriterer det med i vores aktiviteter i 2015.

Medlemstallet i 2014 faldt desværre, i de tilbagemeldinger vi har fået har årsagerne været forskellige, for meget fokus på længere ture, for lidt træf og fredagsbar, kører med andre i samme alder, har for lidt tid til at køre med.

Hvis vi samler op på 2014, er der to steder vi i bestyrelsen synes vi skal have fokus i 2015, det er på vores køreture onsdag og søndag, og på at få nogle nye medlemmer.

Nye medlemmer
Konkrete initiativer:

● Flyer hos kørelærere med fokus på hvad “man får for pengene/medlemsskabet”
● Information om klubben hos Touringnyt og diverse facebooksider og selvfølgelig på vores hjemmeside
● Udvalgte onsdagsture med fokus på flere deltagere, også potentielle medlemmer.
● Åbenhed og inddragelse af potentielle medlemmer
● Nedsat 1. års kontingent

Køreture

● 1. onsdag i måneden gøres der ekstra ud af, og den prioriteres der afsluttes ALTID i klubben, med så mange deltagende som muligt start kl. 18.30
● Kaffemøder, fokus på flere deltagere fra klubben
● Søndagsture, fortsættes i samme stil som tidligere år

Vi kommer til turplanlægning efter generalforsamlingen.

I år vil jeg opfordre til at vi fortsætter den gode opbakning til vores arrangementer, samt prioriterer kørslen på de udvalgte onsdage lidt højere, ikke mindst med tanke på at samle lidt flere som har lyst til at være en del af klubben.

Til slut en stor tak til alle jer som bidrager til klubben i større eller mindre omfang, alle hænder og ideer er velkomne og nødvendige for at vi fortsat kan kalde os en klub, og ikke bare nogle som mødes til en køretur en gang om måneden.

Trine Jørgensen. formand
Skanderborg MC Klub

Comments are closed