Om klubben

I 1999 annoncerede et par nyfødte motorcyklister i Skanderborg i Ugebladet for Skanderborg og Omegn efter andre motorcyklister, der kunne være interesseret i at starte en motorcykelklub således, at man kunne køre nogle ture sammen. Man havde forestillet sig, at der meldte sig omkring 15 motorcyklister, men da mødedagen oprandt, indfandt der sig 41 motorcyklister – det var jo noget overvældende, men også en indikation for, at der var brug for en motorcykelklub i Skanderborg. Man enedes om at køre en tur i samlet flok – et ret imponerende syn.

Siden 2000 har vi holdt til i Teglgraven (motorvejslommen i Stilling). Vi betaler en symbolsk beløb for leje af huset (togvognene), og står hovedsageligt selv for vedligeholdelsen.

Området er på 3.200 m2 formet som en “pære”. Der ligger på grunden 3 sammenbyggede jernbane-vogne, som udgør vores klubhus.

Faciliteterne havde stået ubrugt hen i ca. 2 år, og hele huset og området trængte til en grundig oprydning og istandsættelse. Så vi tog arbejdshandskerne på og gik i gang. Det var en drøj omgang og kostede os mange timers arbejde, men resultatet blev godt og sådan, som vi gerne ville have det.

Vi har efterfølgende lagt fliser på gårdspladsen, hvilket gør parkering af motorcyklerne nemmere. Der er en lang grusvej ned til klubhuset, som begynder og slutter med en bakke – så der skal køres forsigtigt. Vi håber på, at vejen med tiden kan blive asfalteret helt eller delvis.

Teglgraven er udlagt til fritidsområde, og p.t. holder 6 foreninger til her. Teglgraven kaldes også for “Motorvejslommen”.

Vi er mellem 30 og 40 medlemmer, der er altid lidt udskiftning hvert år.  Aldersmæssigt er vi ca. mellem 30 og 70 år.

Motorcyklerne er typisk sports- eller touringcykler, men alle er velkomne!

Comments are closed